• ซิมญี่ปุ่นราคาถูก (NTT Docomo)

Africa Pocket WiFi

เช่า Pocket WiFi ทวีปแอฟริกา 4G LTE

 • เที่ยวทวีปแอฟริกา ใช้ง่าย แค่กดเปิดเครื่อง Pocket WiFi แอฟริกา ก็ใช้ได้เลย
 • Pocket WiFi สามารถใช้ได้ 11 ประเทศ ได้แก่ Egypt, Kenya, Morocco, Ghana, South Africa, Algeria, Zambia, Mauritius, Nigeria, Tanzania, Tunisia
 • ความเร็ว 4G/3G เลือกเล่นเน็ต Data Transfer 500 MB/วัน หรือ 1 GB/วัน
  เมื่อใช้หมด สามารถเล่นต่อได้ด้วยความเร็ว 3G/284 kbps. แบบไม่จำกัด (พอขึ้นวันใหม่ เน็ตเร็วเท่าเดิม)
 • แบตเตอรี่อึด 6,000 mAh เปิดเครื่องได้นาน 24 ชม. (ใช้เป็น Power Bank ก็ได้ด้วย)
 • เครื่องเดียวเชื่อมต่อได้สูงสุด 5 เครื่อง ในรัศมี 5 เมตร
 • เช่า Pocket WiFi แอฟริกา เริ่มต้น 330 บาท (รวมค่าประกันแล้ว)
 • เช่าเครื่องกับเรา... ไม่ต้องมัดจำเครื่อง มีเงินไว้ใช้เที่ยวเพิ่มได้อีก
 • คิดค่าบริการจากวันที่เดินทางวันแรกที่ถึงสนามบิน และวันสุดท้ายที่ออกจากพื้นที่สนามบิน
 • การันตีการใช้งาน หากใช้ไม่ได้ ยินดีคืนเงินตามเงื่อนไข
 • สะดวก รับ-คืน เครื่องวายฟายที่สนามบินสุวรรณภูมิ และดอนเมืองได้ 24 ชม.
Mascot_AfricaWiFi_Right200x300
01_Africa_PocketWiFi

อัตราค่าบริการ
Pocket WiFi แอฟริกา
4G/3G LTE

 

เงื่อนไข และ ใช้บริการ เช่า
Pocket WiFi แอฟริกา
4G/3G LTE

 

การยกเลิกใช้บริการ
Pocket WiFi แอฟริกา
4G/3G LTE

 

อัตราค่าเช่า Pocket WiFi แอฟริกา 4G/3G LTE

 

เที่ยวอียิปต์ เที่ยวเคนย่า เที่ยวโมร็อกโก เที่ยวกาน่า เที่ยวแอฟริกาใต้  ไม่ว่าจะเที่ยวเอง หรือไปกับแพคเกจทัวร์ เลือกใช้ Pocket WiFi อียิปต์, เคนย่า, โมร็อกโก, กาน่า, แอฟริกาใต้ โดยเลือกใช้เน็ตได้ 500 MB/วัน หรือ  1GB/วัน พอขึ้นวันใหม่ เล่นเน็ตได้ปริมาณเท่าเดิม เน็ตจะเริ่มใหม่หลังเที่ยงคืน ตามเวลาของประเทศนั้นๆ Pocket WiFi อียิปต์, เคนย่า, โมร็อกโก, กาน่า, แอฟริกาใต้  4G LTE สัญญาณแรง ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานแต่ละประเทศตามที่ระบุ

ค่าเช่า Pocket WiFi จำนวนวัน 500 MB 1 GB
1 วัน 330.- 480.-
2 วัน 660.- 960.-
3 วัน 990.- 1,440.-
4 วัน 1,320.- 1,920.-
5 วัน 1,650.- 2,400.-
6 วัน 1,980.- 2,880.-

เที่ยวแอลจีเรีย  เที่ยวแซมเบีย ไม่ว่าจะเที่ยวเอง หรือไปกับแพคเกจทัวร์ เลือกใช้ Pocket WiFi แอลจีเรีย, แซมเบีย โดยเลือกใช้เน็ตได้ 500 MB/วัน หรือ  1GB/วัน พอขึ้นวันใหม่ เล่นเน็ตได้ปริมาณเท่าเดิม เน็ตจะเริ่มใหม่หลังเที่ยงคืน ตามเวลาของประเทศนั้นๆ Pocket WiFi แอลจีเรีย, แซมเบีย 4G LTE สัญญาณแรง ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานแต่ละประเทศตามที่ระบุ

ค่าเช่า Pocket WiFi จำนวนวัน 500 MB 1 GB
1 วัน 380.- 580.-
2 วัน 760.- 1,160.-
3 วัน 1,140.- 1,740.-
4 วัน 1,520.- 2,320.-
5 วัน 1,900.- 2,900.-
6 วัน 2,280.- 3,480.-

เที่ยวมัสริตุส เที่ยวไนจีเรีย เที่ยวแทนซาเนีย เที่ยวตูนีเซีย  ไม่ว่าจะเที่ยวเอง หรือไปกับแพคเกจทัวร์ เลือกใช้ Pocket WiFi มัสริตุส, ไนจีเรีย, แทนซาเนีย, ตูนีเซีย โดยเลือกใช้เน็ตได้ 500 MB/วัน หรือ  1GB/วัน พอขึ้นวันใหม่ เล่นเน็ตได้ปริมาณเท่าเดิม เน็ตจะเริ่มใหม่หลังเที่ยงคืน ตามเวลาของประเทศนั้นๆ Pocket WiFi มัสริตุส, ไนจีเรีย, แทนซาเนีย, ตูนีเซีย 4G LTE สัญญาณแรง ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานแต่ละประเทศตามที่ระบุ

ค่าเช่า Pocket WiFi จำนวนวัน 500 MB 1 GB
1 วัน 470.- 680.-
2 วัน 940.- 1,360.-
3 วัน 1,410.- 2,040.-
4 วัน 1,880.- 2,720.-
5 วัน 2,350.- 3,400.-
6 วัน 2,820.- 4,080.-

เงื่อนไข และการใช้บริการ เช่า Pocket WiFi แอฟริกา 4G/3G LTE

เงื่อนไข และบริการ เช่า Pocket WiFi แอฟริกา 4G/3G LTE มีอะไรบ้าง

 • สมัครใช้บริการ Pocket WiFi อียิปต์, เคนย่า, โมร็อกโก, กาน่า, แอฟริกาใต้, แอลจีเรีย, แซมเบีย, มัสริตุส, ไนจีเรีย, แทนซาเนีย, ตูนีเซีย อย่างน้อยสุด 3 วัน หากใช้ไม่ถึงขอคิดค่าบริการเต็ม 3 วัน และแจ้งก่อนการเดินทางเที่ยวอย่างน้อย 3 วันทำการ
 • เที่ยวอียิปต์, เคนย่า, โมร็อกโก, กาน่า, แอฟริกาใต้, แอลจีเรีย, แซมเบีย, มัสริตุส, ไนจีเรีย, แทนซาเนีย, ตูนีเซีย โอนเงินค่าบริการเพื่อเป็นการยืนยันการสมัครใช้บริการภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากสมัครใช้บริการแล้ว
 • เช่า Pocket WiFi อียิปต์, เคนย่า, โมร็อกโก, กาน่า, แอฟริกาใต้, แอลจีเรีย, แซมเบีย, มัสริตุส, ไนจีเรีย, แทนซาเนีย, ตูนีเซีย ค่าบริการจะถูกคิดทันทีตามจำนวนวันที่สมัครใช้บริการ ไม่ว่าท่านจะเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือไม่ก็ตาม
 • อุปกรณ์ Pocket WiFi อียิปต์, เคนย่า, โมร็อกโก, กาน่า, แอฟริกาใต้, แอลจีเรีย, แซมเบีย, มัสริตุส, ไนจีเรีย, แทนซาเนีย, ตูนีเซีย จะถูกจัดส่งภายใน 1-2 วัน ก่อนการเดินทางเที่ยวอียิปต์, เคนย่า, โมร็อกโก, กาน่า, แอฟริกาใต้, แอลจีเรีย, แซมเบีย, มัสริตุส, ไนจีเรีย, แทนซาเนีย, ตูนีเซีย
 • การจัดส่ง-รับคืน ได้ฟรี ที่สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง (มีค่าจัดส่ง) เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ส่งคืนอุปกรณ์ภายใน 1-2 วันทำการ หากไม่สามารถส่งคืนอุปกรณ์ได้ทันภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายวัน ตามจำนวนวันที่เกิน
 • กรณียกเลิก เช่า Pocket WiFi ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 3 วันทำการ มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการ
 • กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ Pocket WiFi อียิปต์, เคนย่า, โมร็อกโก, กาน่า, แอฟริกาใต้, แอลจีเรีย, แซมเบีย, มัสริตุส, ไนจีเรีย, แทนซาเนีย, ตูนีเซีย แต่ละประเภทโดยทันทีหลังจากได้รับอุปกรณ์แล้ว โดยอุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ภายในกระเป๋าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากพบว่าอุปกรณ์เกิดการชำรุด เสียหาย อุปกรณ์ไม่ครบ เป็นต้น ท่านจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบโดยทันที (ก่อนการเดินทาง) และจะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับแจ้ง หากท่านมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าบริการหากไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ใดๆ ได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
  ค่าประกันความเสียหาย
  ประเภทอุปกรณ์ อัตราสำหรับไม่มีประกัน อัตราสำหรับมีประกัน
  ตัวเครื่อง POCKET WIFI 10,000 THB 6,000 THB
  SIM Card 3,000 THB 1500 THB
  สายชาร์จ USB 500 THB 300 THB
  AC Adaptor 500 THB 300 THB
  กระเป๋า 1,000 THB 500 THB
 • อุปกรณ์ Pocket WiFi อียิปต์, เคนย่า, โมร็อกโก, กาน่า, แอฟริกาใต้, แอลจีเรีย, แซมเบีย, มัสริตุส, ไนจีเรีย, แทนซาเนีย, ตูนีเซีย เป็นทรัพย์สินของ SANOOK WIFI หากท่านกระทำการดัดแปลง แก้ไข หรือจงใจทำให้เกิดความเสียหาย แพคเกจการประกันความเสียหายถือเป็นโมฆะ และท่านจะต้องชำระค่าเสียหายเต็มจำนวนตามที่ระบุไว้
 • ค่าประกันเครื่อง จะมิได้รับเงินคืนแต่อย่างใด
 • AFRICA POCKET WIFI ภายใต้การดำเนินการของ SANOOK WIFI เป็นตัวแทนให้บริการเช่า Pocket WiFi โดยยึดหลักการให้บริการตามผู้ให้บริการเครือข่าย อียิปต์, เคนย่า, โมร็อกโก, กาน่า, แอฟริกาใต้, แอลจีเรีย, แซมเบีย, มัสริตุส, ไนจีเรีย, แทนซาเนีย, ตูนีเซีย อาจมีปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกิดจากทางผู้ให้บริการสัญญาณที่อยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
 • POCKET WIFI AFRICA ให้บริการเฉพาะการใช้งานข้อมูล (Data) เท่านั้น หากท่านถอดซิมออกจากตัวอุปกรณ์ POCKET WIFI 4G เพื่อนำไปใช้ในการโทรหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเพิ่มตามจริง
 • FAIR USAGE POLICY : การให้บริการเช่า Pocket Wifi อียิปต์, เคนย่า, โมร็อกโก, กาน่า, แอฟริกาใต้, แอลจีเรีย, แซมเบีย, มัสริตุส, ไนจีเรีย, แทนซาเนีย, ตูนีเซีย อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลของ SANOOK WIFI ยึดตามหลักการให้บริการเครือข่าย อียิปต์, เคนย่า, โมร็อกโก, กาน่า, แอฟริกาใต้, แอลจีเรีย, แซมเบีย, มัสริตุส, ไนจีเรีย, แทนซาเนีย, ตูนีเซีย ที่ให้บริการเครือข่ายด้วยความเร็วที่เหมาะสมเพียงพอต่อการเชื่อมต่อใช้งานทั่วไป นโยบายการใช้งานข้อมูลกำหนดขึ้นเพื่อจำกัดการใช้งานข้อมูลปริมาณมาก เช่น การดาวน์โหลด Bittorrent, เล่นเกมส์ที่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทปริมาณสูง, การดูวีดีโอผ่านอินเตอร์เน็ท หรือ การดาวน์โหลดไฟล์ปริมาณมากๆ เป็นต้น อาจทำให้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลลดลง หรือไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทได้ชั่วคราวอันเนื่องมาจากสาเหตุข้างต้น

การยกเลิกใช้บริการ Pocket WiFi แอฟริกา 4G/3G LTE

เงื่อนไขการยกเลิกการใช้บริการ เช่า Pocket WiFi แอฟริกา คือ

 • หากท่านประสงค์จะขอยกเลิกการใช้บริการ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อนวันเดินทางเที่ยวอียิปต์, เคนย่า, โมร็อกโก, กาน่า, แอฟริกาใต้, แอลจีเรีย, แซมเบีย, มัสริตุส, ไนจีเรีย, แทนซาเนีย, ตูนีเซีย อย่างน้อย 2 วันทำการ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
 • หากอุปกรณ์ Pocket WiFi 4G เกิดการชำรุด เสียหาย โดยที่ท่านมิได้แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อนส่งอุปกรณ์คืน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าเสียหายตามอัตราที่ระบุไว้