China Pocket WiFi

เช่า Pocket WiFi จีน 4G LTE

 • เที่ยวจีน ใช้ง่าย แค่กดเปิดเครื่อง Pocket WiFi จีน
 • เล่น Facebook, Line, Google ได้ ไม่โดนบล็อก VPN
 • เล่นเน็ตความเร็ว 4G Unlimited เครือข่าย China Mobile ครอบคลุมทั่วประเทศจีน
 • เน็ต 4G Data Transfer 500MB/วัน เมื่อใช้หมดความเร็วลดลงเหลือ 256 Kpbs. แบบ Unlimited.
 • สามารถ Download สูงสุดได้ถึง 165 Mbps. Upload สูงสุดได้ 50 Mbps.
 • ตัวเครื่องแบตเตอรี่ 9,600 mAh ทำให้ใช้งานได้ทั้งวัน (ใช้เป็น Power Bank ก็ได้ด้วยค่ะ)
 • เครื่องเดียวเชื่อมต่อได้สูงสุด 10 เครื่อง ในรัศมี 5 เมตร แบตเตอรี่ใช้ได้นาน 24 ชม.
 • เช่า Pocket WiFi จีน ปกติ 320.-/วัน โปรโมชั่นลดเหลือ 270 บาท (รวมค่าประกันแล้ว)
 • เช่าเครื่องกับเรา... ไม่ต้องมัดจำเครื่อง และเมื่อเช่าถึงวันที่ 6 ค่าเช่าลดเหลือวันละ 200.- เป็นต้นไป
 • เริ่มคิดค่าบริการจากวันที่เดินทางถึงจีนวันแรก และวันที่เดินทางออกจากจีนวันสุดท้าย
 • Pocket WiFi China จองก่อน 15 พ.ค. 2561
 • เครื่อง Pocket WiFi จีน สัญญาณดี  Live สด ไม่มีสะดุด
 • รับ-คืน เครื่องวายฟายที่สนามบินสุวรรณภูมิ และดอนเมืองได้ 24 ชม.
Mascot_ChinaWiFi_Right200x300

อัตราค่าบริการ
Pocket WiFi จีน 4G LTE

 

เงื่อนไข และ ใช้บริการ เช่า
Pocket WiFi จีน 4G LTE

 

การยกเลิกใช้บริการ
Pocket WiFi จีน 4G LTE

 

อัตราค่าบริการเช่า Pocket WiFi จีน 4G LTE

ค่าเช่า Pocket WiFi จำนวนวัน ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น
1 วัน 320.- 270.-
2 วัน 640.- 540.-
3 วัน 960.- 810.-
4 วัน 1,280.- 1,080.-
5 วัน 1,600.- 1,350.-
6 วัน ลดเหลือ 200.- 1,800.- 1,550.-
ตัวอย่างพื้นที่สัญญาณ China Mobile

พื้นที่สัญญาณรองรับตั้งแต่ 4G ไปจันถึง 3G/2G ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่อยู่ในขณะนั้น

เงื่อนไข และ ใช้บริการ เช่า Pocket WiFi จีน 4G LTE

เงื่อนไข และ ใช้บริการ เช่า Pocket WiFi จีน 4G LTE มีอะไรบ้าง

 • สมัครใช้บริการ Pocket WiFi จีน อย่างน้อยสุด 3 วัน  หากใช้ไม่ถึงขอคิดค่าบริการเต็ม 3 วัน  และแจ้งก่อนการเดินทางเที่ยวอย่างน้อย 3 วันทำการ
 • เที่ยวจีน โอนเงินค่าบริการเพื่อเป็นการยืนยันการสมัครใช้บริการภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากสมัครใช้บริการ
 • เช่า Pocket WiFi จีน ค่าบริการจะถูกคิดทันทีตามจำนวนวันที่สมัครใช้บริการ ไม่ว่าท่านจะเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือไม่ก็ตาม
 • อุปกรณ์ Pocket WiFi จีน จะถูกจัดส่งภายใน 2 วัน ก่อนการเดินทางเที่ยวจีน
 • การจัดส่ง-รับคืน ได้ฟรี ที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบินดอนเมือง ตามรายละเอียดค่าเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ส่งคืนอุปกรณ์ภายใน 2 วันทำการ หากไม่สามารถส่งคืนอุปกรณ์ได้ทันภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายวัน ตามจำนวนวันที่เกิน
 • กรณียกเลิก เช่า Pocket WiFi ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 3-4 วันทำการ มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการ
 • กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ Pocket WiFi จีน 4G LTE แต่ละประเภทโดยทันทีหลังจากได้รับอุปกรณ์แล้ว โดยอุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ภายในกระเป๋าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากพบว่าอุปกรณ์เกิดการชำรุด เสียหาย อุปกรณ์ไม่ครบ เป็นต้น ท่านจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบโดยทันที (ก่อนการเดินทาง) และจะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับแจ้ง หากท่านมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าบริการหากไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ใดๆ ได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
  ค่าประกันความเสียหาย
  ประเภทอุปกรณ์ ตัวเครื่องเสียหาย ใช้งานไม่ได้ แบตเสื่อม (ตัวเครื่องต้องไม่ชำรุด) สูญหาย ตกน้ำ ตกแตก
  ตัวเครื่อง POCKET WIFI ไม่เสียค่าใช้จ่าย 6,000 THB
  SIM Card ไม่เสียค่าใช้จ่าย 1500 THB
  สายชาร์จ USB ไม่เสียค่าใช้จ่าย 300 THB
  AC Adaptor ไม่เสียค่าใช้จ่าย 300 THB
  กระเป๋า ไม่เสียค่าใช้จ่าย 500 THB
 • อุปกรณ์ Pocket WiFi จีน เป็นทรัพย์สินของ SANOOK WIFI หากท่านกระทำการดัดแปลง แก้ไข หรือจงใจทำให้เกิดความเสียหาย แพคเกจการประกันความเสียหายถือเป็นโมฆะ และท่านจะต้องชำระค่าเสียหายเต็มจำนวนตามที่ระบุไว้
 • ค่าประกันเครื่อง จะมิได้รับเงินคืนแต่อย่างใด
 • CHINA POCKET WIFI ภายใต้การดำเนินการของ SANOOK WIFI เป็นตัวแทนให้บริการเช่า Pocket WiFi  โดยยึดหลักการให้บริการตามผู้ให้บริการเครือข่าย China Mobile ของประเทศจีน ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกิดจากทางผู้ให้บริการสัญญาณที่จีน อยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
 • CHINA POCKET WIFI ให้บริการเฉพาะการใช้งานข้อมูล (Data) เท่านั้น หากท่านถอดซิมออกจากตัวอุปกรณ์ POCKET WIFI 4G เพื่อนำไปใช้ในการโทรหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเพิ่มตามจริง
 • FAIR USAGE POLICY : การให้บริการเช่า Pocket Wifi จีน อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลของ SANOOK WIFI ยึดตามหลักการให้บริการเครือข่าย China Mobile ของประเทศจีน ที่ให้บริการเครือข่ายด้วยความเร็วที่เหมาะสมเพียงพอต่อการเชื่อมต่อใช้งานทั่วไป นโยบายการใช้งานข้อมูลกำหนดขึ้นเพื่อจำกัดการใช้งานข้อมูลปริมาณมาก เช่น การดาวน์โหลด Bittorrent, เล่นเกมส์ที่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทปริมาณสูง, การดูวีดีโอผ่านอินเตอร์เน็ท หรือ การดาวน์โหลดไฟล์ปริมาณมากๆ เป็นต้น อาจทำให้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลลดลง หรือไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทได้ชั่วคราวอันเนื่องมาจากสาเหตุข้างต้น

การยกเลิกใช้บริการ Pocket WiFi จีน 4G LTE

เงื่อนไขการยกเลิกการใช้บริการ เช่า Pocket WiFi จีน คือ

 • หากท่านประสงค์จะขอยกเลิกการใช้บริการ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อนวันเดินทางเที่ยวจีนอย่างน้อย 2 วันทำการ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
 • หลังจากยกเลิกแล้ว กรุณาส่งคืนอุปกรณ์ให้กับทางบริษัทฯ ภายใน 2 วันทำการ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราที่กำหนด ตามระยะเวลาที่เกิน
 • หากอุปกรณ์ Pocket WiFi 4G เกิดการชำรุด เสียหาย โดยที่ท่านมิได้แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อนส่งอุปกรณ์คืน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าเสียหายตามอัตราที่ระบุไว้