Taiwan Pocket WiFi

เช่า Pocket WiFi ไต้หวัน 4G LTE

 • เที่ยวไทเป เที่ยวไต้หวัน ใช้ง่าย แค่กดเปิดเครื่อง Pocket WiFi ไต้หวัน
 • เล่นเน็ตเร็ว 4G Unlimited สปีดไม่มีลด เครือข่าย CHUNGHWA TELECOM ครอบคลุมทั่วประเทศไต้หวัน
 • ใช้ Pocket Wifi เปลี่ยนสัญญาณเน็ต ให้เป็นค่าโทรกลับมาในประเทศไทย ผ่าน WiFi-Calling หรือ Voice LTE
 • เครื่องเดียวเชื่อมต่อได้ 8-10 เครื่อง ในรัศมี 5 เมตร แบตเตอรี่ใช้ได้นาน 6-7 ชม.
 • ค่าเช่า Pocket WiFi ไต้หวัน ปกติ 280.-/วัน โปรโมชั่นลดเหลือ 149 บาท/วัน (*รวมค่าประกันแล้ว)
 • เช่าเครื่องกับเรา... ไม่ต้องมัดจำเครื่อง
 • เริ่มคิดค่าบริการจากวันที่เดินทางถึงไต้หวันวันแรก และวันที่เดินทางออกจากไต้หวันวันสุดท้าย
 • Pocket WiFi Taiwan จองก่อน 30 ก.ย. 61
 • Pocket WiFi ไต้หวัน สัญญาณแรงชัด คุณภาพดี  Live สด ไม่มีสะดุด
 • รับ-คืน เครื่องวายฟายสะดวก ที่สนามบินสุวรรณภูมิ และดอนเมืองได้ 24 ชม.
Mascot_TaiwanWiFi_Right200x300

อัตราค่าบริการ
Pocket WiFi ไต้หวัน 4G LTE

 

เงื่อนไข และ ใช้บริการ เช่า
Pocket WiFi ไต้หวัน 4G LTE

การยกเลิกใช้บริการ
Pocket WiFi ไต้หวัน 4G LTE

 

อัตราค่าบริการเช่า Pocket WiFi ไต้หวัน 4G LTE

ค่าเช่า Pocket WiFi จำนวนวัน ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น
1 วัน 280.- 149.-
2 วัน 560.- 298.-
3 วัน 840.- 447.-
4 วัน 1,120.- 596.-
5 วัน 1,400.- 745.-
6 วัน 1,550.- 894.-

เงื่อนไข และ ใช้บริการ เช่า Pocket WiFi ไต้หวัน 4G LTE

เงื่อนไขการเช่า Pocket Wifi ไต้หวัน 4G LTE

 • สมัครใช้บริการ Pocket Wifi 4G  อย่างน้อยสุด 3 วัน  หากใช้ไม่ถึงขอคิดค่าบริการเต็ม 3 วัน  และแจ้งก่อนการเดินทางเที่ยวไต้หวันอย่างน้อย 3 วันทำการ
 • แจ้งหลักฐานการโอนเงินเพื่อเป็นการยืนยันการสมัครใช้บริการภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากสมัครใช้บริการ
 • เช่า Pocket Wifi ไต้หวัน ค่าบริการจะถูกคิดทันทีตามจำนวนวันที่สมัครใช้บริการ ไม่ว่าท่านจะเชื่อมต่อ Wifi ไต้หวัน หรือไม่ก็ตาม
 • อุปกรณ์ Pocket Wifi ไต้หวัน 4G LTE จะถูกจัดส่งภายใน 2 วันทำการ หลังจากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • การจัดส่ง-รับคืน Pocket WiFi และรายละเอียดค่าบริการ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด (ดูรายละเอียดที่ การจัดส่ง-รับคืน)
 • ส่งคืนอุปกรณ์ภายใน 2 วันทำการ หากไม่สามารถส่งคืนอุปกรณ์ได้ทันภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายวัน ตามจำนวนวันที่เกินมา
 • กรณียกเลิก เช่า Pocket Wifi เที่ยวไต้หวัน ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 3 วันทำการ มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
 • กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ Pocket Wifi ไต้หวัน แต่ละประเภทโดยทันทีหลังจากได้รับอุปกรณ์แล้ว โดยอุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ภายในกระเป๋าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากพบว่าอุปกรณ์เกิดการชำรุด เสียหาย อุปกรณ์ไม่ครบ เป็นต้น ท่านจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบโดยทันที (ก่อนการเดินทาง) และจะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับแจ้ง หากท่านมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าบริการหากไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ใดๆ ได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
  ค่าประกันความเสียหาย
  ประเภทอุปกรณ์ ตัวเครื่องเสียหาย ใช้งานไม่ได้ แบตเสื่อม (ตัวเครื่องต้องไม่ชำรุด) สูญหาย ตกน้ำ ตกแตก
  ตัวเครื่อง POCKET WIFI ไม่เสียค่าใช้จ่าย 6,000 THB
  SIM Card ไม่เสียค่าใช้จ่าย 1500 THB
  สายชาร์จ USB ไม่เสียค่าใช้จ่าย 300 THB
  AC Adaptor ไม่เสียค่าใช้จ่าย 300 THB
  กระเป๋า ไม่เสียค่าใช้จ่าย 500 THB
 • อุปกรณ์ Pocket Wifi ไต้หวัน ทุกชนิดที่อยู่ภายใต้ชื่อ SANOOK POCKET WIFI เป็นทรัพย์สินของ SANOOK WIFI หากท่านกระทำการดัดแปลง แก้ไข หรือจงใจทำให้เกิดความเสียหาย ท่านจะต้องชำระค่าเสียหายเต็มจำนวนตามที่ระบุไว้
 • ค่าประกันเครื่อง จะมิได้รับเงินคืนแต่อย่างใด
 • POCKET WIFI TAIWAN ภายใต้การดำเนินการของ SANOOK WIFI เป็นตัวแทนให้บริการเช่า Pocket Wifi โดยยึดหลักการให้บริการตามผู้ให้บริการเครือข่ายของประเทศไต้หวัน ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกิดจากทางผู้ให้บริการสัญญาณที่ไต้หวัน อยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
 • POCKET WIFI TAIWAN ให้บริการเฉพาะการใช้งานข้อมูล (Data) เท่านั้น หากท่านถอดซิมออกจากตัวอุปกรณ์ POCKET WIFI 4G เพื่อนำไปใช้ในการโทรหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการของซิมการ์ด

การยกเลิกใช้บริการ Pocket WiFi ไต้หวัน 4G LTE

การยกเลิก เช่า Pocket Wifi ไต้หวัน 4G LTE

 • หากท่านประสงค์จะขอยกเลิกการใช้บริการ เที่ยวไต้หวัน กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ไม่วากรณีใดก็ตาม
 • หากอุปกรณ์ Pocket Wifi เกิดการชำรุด เสียหาย โดยที่ท่านมิได้แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อนส่งอุปกรณ์คืน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าเสียหายตามอัตราที่ระบุไว้