Japan Pocket WiFi

เช่า Pocket WiFi ญี่ปุ่น 4G LTE

 • เที่ยวญี่ปุ่น ใช้ง่าย แค่กดเปิดเครื่อง Pocket WiFi ญี่ปุ่น
 • เล่นเน็ตความเร็ว 4G Unlimited สปีดไม่มีลด เครือข่าย SoftBank ครอบคลุมทั่วประเทศญี่ปุ่น
 • สามารถ Download สูงสุดได้ถึง 165 Mbps. Upload สูงสุดได้ 50 Mbps.
 • ใช้ Pocket Wifi เปลี่ยนสัญญาณเน็ต ให้เป็นค่าโทรกลับมาในประเทศไทย ผ่าน WiFi-Calling หรือ Voice LTE
 • เครื่องเดียวเชื่อมต่อได้ 8-10 เครื่อง ในรัศมี 5 เมตร แบตเตอรี่ใช้ได้นาน 7-8 ชม.
 • ค่าเช่า Pocket WiFi ญี่ปุ่น ปกติ 280.-/วัน โปรโมชั่นลดเหลือ 250 บาท (*รวมค่าประกันแล้ว)
 • เช่าเครื่องกับเรา... ไม่ต้องมัดจำเครื่อง และเมื่อเช่าถึงวันที่ 6 ค่าเช่าลดเหลือวันละ 150.- เป็นต้นไป
 • เริ่มคิดค่าบริการจากวันที่เดินทางถึงญี่ปุ่นวันแรก และวันที่เดินทางออกจากญี่ปุ่นวันสุดท้าย
 • Pocket WiFi Japan จองก่อน 15 พ.ค. 61
 • เครื่อง Pocket WiFi ญี่ปุ่น สัญญาณดี  Live สด ไม่มีสะดุด
 • รับ-คืน เครื่องวายฟายที่สนามบินสุวรรณภูมิ และดอนเมืองได้ 24 ชม.
Mascot_JapanWiFi_Right200x300

อัตราค่าบริการ
Pocket WiFi ญี่ปุ่น 4G LTE

 

เงื่อนไข และ ใช้บริการ เช่า
Pocket WiFi ญี่ปุ่น 4G LTE

 

การยกเลิกใช้บริการ
Pocket WiFi ญี่ปุ่น 4G LTE

 

อัตราค่าบริการเช่า Pocket WiFi ญี่ปุ่น 4G LTE

ค่าเช่า Pocket WiFi จำนวนวัน ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น
1 วัน 280.- 250.-
2 วัน 560.- 500.-
3 วัน 840.- 750.-
4 วัน 1,120.- 1000.-
5 วัน 1,400.- 1250.-
6 วัน ลดเหลือ 150.- 1,550.- 1400.-

เงื่อนไข และ ใช้บริการ เช่า Pocket WiFi ญี่ปุ่น 4G LTE

เงื่อนไข และ ใช้บริการ เช่า Pocket Wifi ญี่ปุ่น 4G LTE มีอะไรบ้าง

 • สมัครใช้บริการ Pocket Wifi 4G  อย่างน้อยสุด 3 วัน  หากใช้ไม่ถึงขอคิดค่าบริการเต็ม 3 วัน  และแจ้งก่อนการเดินทางเที่ยวญี่ปุ่นอย่างน้อย 3 วันทำการ
 • เที่ยวญี่ปุ่น ใช้ Pocket Wifi ญี่ปุ่น โปรดแจ้งหลักฐานการชำระเงิน เพื่อเป็นการยืนยันการสมัครใช้บริการภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากสมัครใช้บริการ
 • เช่า Pocket Wifi ญี่ปุ่น ค่าบริการจะถูกคิดทันทีตามจำนวนวันที่สมัครใช้บริการ ไม่ว่าท่านจะเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือไม่ก็ตาม
 • อุปกรณ์ Pocket Wifi ญี่ปุ่น จะถูกจัดส่งภายใน 2 วัน ก่อนการเดินทางเที่ยวญี่ปุ่น
 • การจัดส่ง-รับคืน และรายละเอียดค่าบริการ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ส่งคืนอุปกรณ์ภายใน 2 วันทำการ หากไม่สามารถส่งคืนอุปกรณ์ได้ทันภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายวัน ตามที่บริษัทกำหนด
 • กรณียกเลิก เช่า Pocket Wifi ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 3-4 วันทำการ มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
 • กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ Pocket Wifi ญี่ปุ่น 4G LTE แต่ละประเภทโดยทันทีหลังจากได้รับอุปกรณ์แล้ว โดยอุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ภายในกระเป๋าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากพบว่าอุปกรณ์เกิดการชำรุด เสียหาย อุปกรณ์ไม่ครบ เป็นต้น ท่านจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบโดยทันที (ก่อนการเดินทาง) และจะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับแจ้ง
  ค่าประกันความเสียหาย
  ประเภทอุปกรณ์ กรณีอุบัติเหตุเสียหาย ชำรุด กรณีสูญหาย โดนขโมย
  ตัวเครื่อง POCKET WIFI ไม่เสียค่าใช้จ่าย 6,000 THB
  SIM Card ไม่เสียค่าใช้จ่าย 1500 THB
  สายชาร์จ USB ไม่เสียค่าใช้จ่าย 300 THB
  AC Adaptor ไม่เสียค่าใช้จ่าย 300 THB
  กระเป๋า ไม่เสียค่าใช้จ่าย 500 THB
 • อุปกรณ์ Pocket Wifi ญี่ปุ่น ทุกชนิดที่อยู่ภายใต้ชื่อ WASABI POCKET WIFI เป็นทรัพย์สินของ SANOOK WIFI หากท่านกระทำการดัดแปลง แก้ไข หรือจงใจทำให้เกิดความเสียหาย ท่านจะต้องชำระค่าเสียหายเต็มจำนวนตามที่ระบุไว้
 • แพคเกจการประกันความเสียหาย จะมิได้รับเงินคืนแต่อย่างใด
 • WASABI POCKET WIFI ภายใต้การดำเนินการของ SANOOK WIFI เป็นตัวแทนให้บริการเช่า Pocket Wifi  โดยยึดหลักการให้บริการตามผู้ให้บริการเครือข่ายของประเทศญี่ปุ่น ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกิดจากทางผู้ให้บริการสัญญาณที่ญี่ปุ่น อยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
 • WASABI POCKET WIFI ให้บริการเฉพาะการใช้งานข้อมูล (Data) เท่านั้น หากท่านถอดซิมออกจากตัวอุปกรณ์ POCKET WIFI 4G เพื่อนำไปใช้ในการโทรหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเพิ่มตามจริง
 • Pocket WiFi 4G Unlimited ไม่มีการปรับความเร็วลดลง หรือ ติด FUP (Fair Usage Policy) ใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิกใช้บริการ Pocket WiFi ญี่ปุ่น 4G LTE

เงื่อนไขการยกเลิกการใช้บริการ เช่า Pocket Wifi ญี่ปุ่น คือ

 • หากท่านประสงค์จะขอยกเลิกการใช้บริการ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อนวันเดินทางเที่ยวญี่ปุ่นอย่างน้อย 2 วันทำการ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ไม่วากรณีใดก็ตาม
 • หลังจากยกเลิกแล้ว กรุณาส่งคืนอุปกรณ์ให้กับทางบริษัทฯ ภายใน 2 วันทำการ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราที่กำหนด ตามระยะเวลาที่เกิน
 • หากอุปกรณ์ Pocket Wifi 4G เกิดการชำรุด เสียหาย โดยที่ท่านมิได้แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อนส่งอุปกรณ์คืน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าเสียหายตามอัตราที่ระบุไว้